Dobór pokarmów w codziennej diecie

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Każdy wie, że zasadnicze znaczenie dla zdrowia ma dobór pokarmów w codziennej diecie. Część ludzi z nadmierną przesadą oblicza kalorie, ale większość spożywa nadmierne ilości tłuszczów zwierzęcych oraz cukru. Dla organizmu bardzo ważna jest skrobia, błonnik oraz witaminy i mikroelementy występujące w produktach zbożowo-mącznych, grochu, warzywach i owocach. Właśnie błonnik i skrobia ułatwiają pracę przewodu pokarmowego, zapobiegają powstawaniu kamieni żółciowych oraz chorobom jelit, pomagają utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu i trójgli- cerydów we krwi, zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy tętnic. Aby zaopatrzyć organizm w witaminy A, B i składniki mineralne jak magnez, cynk, żelazo, wapń, należy jeść ciemne pieczywo z pełnego ziarna, warzywa strączkowe, kasze, płatki owsiane i kukurydziane, ryż nie- oczyszczony, ziemniaki gotowane lub pieczone i jarzyny w postaci surówek i sałatek.

Styl życia i zachowania zdrowotne

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Styl życia i zachowania zdrowotne mogą zmieniać się w ciągu całego życia człowieka, a kształtują się w dzieciństwie i młodości. Wpływają na nasze zdrowie: stres, sen, wypoczynek, relaks, model żywienia, poczucie bezpieczeństwa, satysfakcjonująca praca w dobrych warunkach, rodzina (klimat, zdrowie innych, powodzenie) warunki materialne, warunki mieszkaniowe, styl życia (aktywność, używki), uwarunkowanie genetyczne, stosunki z otoczeniem, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, zdolność do adaptacji, samorealizacja, miłość i seks, możliwość realizacji swoich potrzeb, działalność służby zdrowia. Z tego zestawienia czynników wpływających na nasze zdrowie wyraźnie wynika, że przyczyn złego stanu zdrowia społeczeństwa nie należy utożsamiać z działalnością służby zdrowia. Potwierdzeniem jest koło czynników zdrowia opracowane przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Kanadzie w 1973 r.

Słuszna płaca

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Kościół postulował od dawna słuszną płacę rodzinną. Słuszna płaca to taka, która zaspokajałaby potrzeby materialne i duchowe pracownika oraz jego rodziny, pozwalała na odkładanie oszczędności oraz umożliwiała udział w zyskach przedsiębiorstwa, w którym się pracuje. Żony i matki nie byłyby zmuszone do pracy najemnej. Społeczeństwo nasze w porównaniu z Europą Zachodnią zdecydowanie krócej żyje, mamy ćwierćwiekowe opóźnienie. Przewiduje się, że w roku 2020 przeciętna długość trwania życia mężczyzny osiągnie 72 lata, a kobiety 78,5. Przyczyny zgonów są identyczne jak w krajach rozwiniętych, ale ich rozpowszechnienie jest wielokrotnie większe, są to: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe,
urazy i wypadki.

Według stanu prawnego

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Według stanu prawnego (Kodeks pracy) czas pracy w Polsce nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień. Kodeks dopuszcza przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, a dla kierowców do 10 godzin. Czas pracy w ruchu ciągłym zgodnie z kodeksem może być przedłużony do 48 godzin na tydzień i 12 godzin jednego dnia w niektórych tygo- j dniach. Liczba godzin nadliczbowych wg kodeksu nie powinna przekra- j czać 4 godzin na dobę i 150 godzin na rok. Czas pracy jest zgodny j z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Niedziele i święta są dniami wolnymi. Zatrudnienie jest dozwolone przy ruchu ciągłym, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w straży pożarnej, przy pilnowaniu mienia, w rolnictwie, w hodowli, w placówkach handlowych, gastronomii, hotelach, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, w zakładach kultury, oświaty, turystyki,wypoczynku. Każdy pracujący powinien mieć przynajmniej jedną niedzielę wolną na 3 tygodnie.

Rozwój gospodarczy

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Wszystko wskazuje na to, że 40 tysięcy godzin życia wystarczy na pracę, by zapewnić sobie znośne warunki egzystencji i dać szansę tym, którzy pracy poszukują. Skrócenie czasu pracy będzie konieczne do zagwarantowania bezpieczeństwa i spokoju społecznego. Wiadomo, że rozwój gospodarczy nie powoduje zwiększenia liczby miejsc pracy, a zwiększa się liczba ludności aktywnej zawodowo. Wskazać należy, że mamy w tym poważny udział: około 40% europejskiego przyrostu zasobów pracy do 2010 r. Osiemnasty rok życia osiągnie w tym okresie około 9 min młodych ludzi w Polsce. Aktualnie nie ma przyzwolenia w społeczeństwach Europy Zachodniej na 30-godzinny tydzień pracy, wskazują na to strajki, kiedy takie działania były podejmowane np. we Francji. Emocji nie będzie budzić przyjęcie takiej normy dla wszystkich państw Unii Europej skiej, nie będzie bowiem strachu przed utratą konkurencyjności, przed obniżeniem standardów życia.

Deficyt osłabia gospodarkę

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

Deficyt osłabia gospodarkę, kreuje inflację, pozbawia oszczędności gospodarstwa domowe, zwiększa obciążenia podatkowe pośrednie, destabilizuje finanse, wzrostem cen zagraża stabilności państwa. Deficyt może również wpływać na poprawę koniunktury gospodarczej w zależności na co się przeznacza fundusze. Deficyt budżetowy ogranicza w pierwszej kolejności wydatki na cele społeczne do minimum, a zatem nie mogą być realizowane oczekiwania społeczne. Pogłębia się ubóstwo. Wzrastają dochody najzamożniejszych gospodarstw, a zmniejszają się najbiedniejszych, które stanowią 20% i których liczba zwiększa się, bowiem bezrobotnych w końcu 1999 r. było około 2,5 min osób. Społeczeństwo wobec takiej sytuacji musi rozwiązywać problemy we własnym zakresie, także poprzez działalność charytatywną. Myślę, że państwo powinno otoczyć opieką własną produkcję, a społeczeństwo z jej zasobów korzystać i ograniczyć zakupy importowanych dóbr. Dzięki temu zwiększy się liczba miejsc pracy i wpływy do budżetu państwa. Ograniczyć także należy do minimum pracę „na czarno”.